دستگاه اسکن سه بعدی و تهیه فایل ابر نقاط

kochدستگاه اسکن سه بعدی و تهیه فایل ابر نقاط

اسکنر سه بعدی دستگاهی است که توسط دو دوربین ماشین ویژن و یک منبع نور به عنوان نقاط دید و یک صفحه موقعیت دهنده از دوزاویه متفاوت شروع به عکس برداری پیرامون قطعه مورد نظر مینماید.

 

اسکنر دستگاهی است که با استفاده از آن می‌توان تصاویری که چشم چپ و چشم راست به تنهایی میبینند را باهم ادغام کرده و از آنها تصویر سه بعدی ساخت. اطلاعات حاصله از این دستگاه شامل یکسری عکسهای دیجیتال میباشد که به ترتیب شماره گذاری شده است .شماره هر عکس متناسب با میزان چرخش قطعه میباشد . این به آن معناست که قطعه به میزان مشخصی دوران می کند و سپس در هر زاویه توسط دوربین از آن عکس گرفته می شود. این عکسها در نرم افزار نوشته شده مورد پردازش قرار گرفته مختصات سه بعدی نقاط روی سطح قطعه مورد نظر را در یک فایل ذخیره می نماید این نقاط در نرم افزارFlex scan

تبدیل به فایل ابر نقاط میشود و به صورت ابر نقاط ظاهر میگردد و پس از ایجاد فایل STL می توان آن را به یک مدل

ریاضی3D تبدیل کرد. فایل ابر نقاط تهیه شده بوسیله نرم افزارهایی مانند Geomagic,Rapid form ,Catia و ……… ویرایش و منطبق شده تبدیل به فایل سه بعدی قطعات با دقت مطلوب میشود.