اسکن سه بعدی حتی در محل صاحبان صنایع به روش اپتیک

اسکن سه بعدی حتی در محل صاحبان صنایع به روش اپتیک

گروه مهندسی آرا با هدف ارایه خدمات مهندسی در زمینه
طراحی قالبهای صنعتی – مهندسی معکوس – طراحی ماشین آلات
و تهیه آرشیو فنی و نقشه های اجرایی حتی در محل صاحبان صنایع
با به کارگیری تجهیزات پیشرفته اندازه برداری از جمله دستگاه اسکن
و نرم افزارهای مهندسی فعالیت مینماید