خدمات گروه مهندسی آرا

گروه مهندسی آرا با استفاده از تجارب موفق مدیران و پرسنل خویش و با

مشارکت با سازندگان توانمند عهده دار خدمات مهندسی از جمله:

اسکن سه بعدی حتی در محل صاحبان صنایع به روش اپتیک

پرینت 3 بعدی قطعات

تهیه آرشیو فنی و نقشه های اجرایی

مهندسی معکوس قطعات و ماشین آلات صنعتی

طراحی قالبهای صنعتی

طراحی ماشین آلات صنعتی