اندازه برداری اپتیک دستگاه دیجیتایزر اپتیک

full-body-male2
اسکن بدن انسان تمام قد

اندازه برداری اپتیک دستگاه دیجیتایزر اپتیک

گروه مهندسی آرا با هدف ارایه خدمات مهندسی در زمینه
طراحی قالبهای صنعتی – مهندسی معکوس – طراحی ماشین آلات
و تهیه آرشیو فنی و نقشه های اجرایی حتی در محل صاحبان صنایع
با به کارگیری تجهیزات پیشرفته اندازه برداری از جمله دستگاه اسکن
و نرم افزارهای مهندسی فعالیت مینماید .